ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.ลานตลาดนัดบ้านพนมดิน ม. ๓ ต.ตาเมียง  อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 4 times, 1 visits today)