ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม  พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก มอบหมายให้ นายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ และได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก

(Visited 9 times, 1 visits today)