โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรุ้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 12 ก.ค 62 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก และนายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทั้ง นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง อาสาพัฒนา รุ่นที่ 70 ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 5 times, 1 visits today)