ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ ๑๒ ก.ค ๖๒ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก และนายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.ศาลากลางหมู่บ้านใหม่พัฒนา ม.๕ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 7 times, 1 visits today)