กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก มอบหมายให้นายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ.ศาลาประชาคมบ้านตาเมียง ม.๑๒ ต.ตาเมียง

(Visited 9 times, 1 visits today)