ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านตาเมียง

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธื 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเมียง

(Visited 8 times, 1 visits today)