ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น ๒

(Visited 7 times, 1 visits today)