เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาล

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาล ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น ๒

(Visited 7 times, 1 visits today)