บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก (ชั้น ๒) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ ตำบล ๔๐ คน

(Visited 11 times, 1 visits today)