สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวสิริณัชช์ สาสาย

พัฒนาการอำเภอพนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา