ประวัติความเป็นมา

อำเภอผักไห่  เดิมชื่อ  อำเภอเสนาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอผักไห่" มาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญอำเภอ "วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว"

อำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอำเภอบางบาล
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอบางซ้าย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ผักไห่            (Phak Hai) 

2.    อมฤต            (Ammarit)      

3.    บ้านแค          (Ban Khae)    

4.    ลาดน้ำเค็ม     (Lat Nam Khem)    

5.    ตาลาน          (Ta Lan)         

6.    ท่าดินแดง      (Tha Din Daeng)  

7.    ดอนลาน        (Don Lan)   

8.    นาคู              (Na Khu)                       

9.    กุฎี               (Kudi)           

10.    ลำตะเคียน  (Lam Takhian)                    

11.    โคกช้าง      (Khok Chang)                  

12.    จักราช        (Chakkarat)               

13.    หนองน้ำใหญ่ (Nong Nam Yai)         

14.    ลาดชิด       (Lat Chit)                          

15.    หน้าโคก     (Na Khok)                   

16.    บ้านใหญ่    (Ban Yai)

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอผักไห่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองผักไห่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลอมฤตทั้งตำบล บางส่วนของตำบลตาลาน บางส่วนของตำบลลาดชิด บางส่วนของตำบลหน้าโคก และตำบลบ้านใหญ่ทั้งตำบล 

เทศบาลตำบลลาดชะโด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแคทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไห่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่) ตำบลลาดน้ำเค็มทั้งตำบล และตำบลโคกช้างทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดินแดงทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียนทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคูทั้งตำบล  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎีทั้งตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลานและตำบลลาดชิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอผักไห่ มีหลากหลายแบบให้นักท่องเที่ยวได้เลือกไปเยี่ยมชมตามความไลฟ์สไตล์และความสนใจ เริ่มจากการไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ก็มีวัดหลายแห่งที่มีทั้งความเก่าแก่และความสวยงาม ที่คนผักไห่เคารพนับถือมาอย่างยาวนาน เช่น วัดย่านอ่างทอง วัดโคกทอง วัดบ้านอ้อ วัดอมฤต ตามด้วยการเยี่ยมชมตลาดไม้เก่าแก่อายุ 110 ปี ที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดชะโด ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศคล้ายตลาดน้ำ และยังมีบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวลาดชะโดริมสองฝั่งคลอง ที่ยังคงบรรยากาศวิถีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ เสร็จแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมบ้านไม้สักโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คือบ้านของขุนพิทักษ์บริหาร หรือที่ชาวผักไห่เรียก บ้านเขียว ที่มีบริการให้เช่าชุดไทยถ่ายภาพตามมุมต่างๆ ของบ้าน ได้สวยคลาสสิค แบบไม่ซ้ำมุมกันเลยทีเดียว

(Visited 166 times, 1 visits today)