“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงสำรวจพื้นที่และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นาโมเดล” แก่ครัวเรือนเป้าหมายตำบลนาคู และตำบลลำตะเคียน

(Visited 31 times, 1 visits today)