ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผักไห่

นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อมอบนโยบาย/ชี้แจง/ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 31 times, 1 visits today)