สัมภาษณ์ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน การทำน้ำพริกเผา เครื่องแกง

7 มีนาคม 2560 สพอ.ผักไห่ โดยนางสาวอัญชิษฐา  สุขสมแดน นักวิชาการพัฒนาชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การพัฒนาชุมชน) สัมภาษณ์ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน การทำน้ำพริกเผา เครื่องแกง และการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 10 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่

(Visited 64 times, 1 visits today)