ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ธ.ค. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.นายธนา พิพิธกุล พัฒนาก [...]