ให้คำแนะนำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่​ 14 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 15.30 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านป่าคาในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่​ 14 พฤศจิกายน 2562​ นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านป่าคาในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 11 times, 1 visits today)