ผ้าป่ากองทุนแม่ฯ

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

(Visited 5 times, 1 visits today)