ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอภักดีชุมพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอภักดีชุมพล ในปี 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอภักดีชุมพล โดยมี จ.ส.ท อิทธิพล ถือสมบัติ ปลัดอำเภอ เป็นประธาน

(Visited 7 times, 1 visits today)