อกส.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมชน มอบหมายให้นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม อกส.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 12 times, 1 visits today)