ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดปราสาทดิน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 
(Visited 12 times, 1 visits today)