ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.40 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ณ ห้องประชุมอำเภอภักดีชุมพล โดยนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและการเตรียมจัดงานถวายทองเจ้าพ่อพญาแลและงานมะขามหวานฯ

(Visited 14 times, 1 visits today)