ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ณ ห้องประชุมอำเภอภักดีชุมพล โดยนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 53 times, 2 visits today)