นำเสนอการส่งเสริมคุณภาพชีวิต​ครัวเรือนตกเกณฑ์​ จปฐ.​

วันที่ 24 ก.ค. 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายนางสาวดวงสมร แก้วกองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ บุญมาจันทร์ ผู้นำ อช. ตำบลบ้านเจียง ร่วมนำเสนอการส่งเสริมคุณภาพชีวิต​ครัวเรือนตกเกณฑ์​ จปฐ.​ ตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ จังหวัดชัยภูมิ​ ณ​ ห้องประชุมพญาแล ชั้น​ 5

(Visited 11 times, 1 visits today)