คัดสรร OTOP ปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 

(Visited 5 times, 1 visits today)