คัดสรร OTOP จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ และนางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP นำผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอภักดีชุมพลเข้ารับการคัดสรร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

(Visited 10 times, 1 visits today)