โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล

(Visited 10 times, 1 visits today)