เข้าร่วมการประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล ได้เข้าร่วมการประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 ณ ห้องอาหารโสเจ้ง อำเภอเมืองชัยภูมิ  ซึ่งมีพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงทิศทางและแนวทางการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2561 และได้มีการคัดสรรคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ทางอำเภอภักดีชุมพล ได้มีตัวแทนอำเภอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด คือ นาย ทวี พันธ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลวังทอง

(Visited 24 times, 1 visits today)