วันที่ 18 กันยายน 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายให้นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 18 กันยายน 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายให้นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)