วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชีและตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้อนรับบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด รับมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอภาชี จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี อำเภอภาชี

(Visited 8 times, 1 visits today)