วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ หน้าสถานีรถไฟ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น.
นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ หน้าสถานีรถไฟ ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 23 times, 1 visits today)