ร่วมพิธีรับของพระราชทานจิตอาสา

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นาย รนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ
นายอำเภอภาชีเป็นประธานในพิธีรับของพระราชทานจิตอาสา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภาชีในโอกาสนี้ นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี ร่วมพิธีรับของพระราชทานจิตอาสา พร้อมอธิบายแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสาประเภทดอกไม้จันทน์อำเภอภาชี

(Visited 25 times, 1 visits today)