ติดตามสนับสนุนการทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

31 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี ติดตามสนับสนุนการทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี โดยมีนายทินกร ไหลมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมดำเนินการ

(Visited 6 times, 1 visits today)