ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มสตรี (รายเก่า)

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ขอรับเงินอุดหนุนประเภททุนหมุนเวียน จากกองทุนพํฒนาบทบาทสตรี (รายเก่า) จำนวน 2 กลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 11 times, 1 visits today)