ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์สัมมาชีพในโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 17 ก.ค. 60 กลุ่มสัมมาชีพตำบลระโสม ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทสตอเบอร์รี่ผสมเสาวรส ณ โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)