ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ชุมพร และให้ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ตัวแทนชุมชนของจังหวัดชุมพร นำเสนอ

เข้าชม 1 ครั้ง

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)