โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอป่าพะยอม

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย โดยมีนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธาน และได้ร่วมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผ้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย

(Visited 40 times, 1 visits today)