นายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ

เข้าชม 44 ครั้ง

นายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมนายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ ออกเยี่ยมบ้าน ประชาชน บ้านไสกุน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(Visited 44 times, 1 visits today)