กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ

เข้าชม 22 ครั้ง

16 มีนาคม 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัท่ลุง โดยนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานฯ

(Visited 22 times, 1 visits today)