สัมมาชีพชุมชน

@ ถิ่นผีแมน แดนร้อยถ้ำ งามล้ำขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย @ 4 ตุลาคม 2560 ทีมงาน สพอ.ปางมะผ้า ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่กลุ่มสัมมาชีพตัดเย็บผ้าบ้านผาเผือก และบ้านห้วยเฮี๊ยะ

(Visited 41 times, 1 visits today)