ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสาวจันทร์หอม สีแดง พัฒนาการอำเภอปางมะผ้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

(Visited 29 times, 1 visits today)