เยี่ยมติดตามการดำเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านท่าสู

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายสิทธิรังสรรค์ จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นางสูวายบ๊ะ มูซิตาปี อสพ.ต.บ้านน้ำบ่อ และนางส่วมารินี เหมมัน พัฒนากรตำบลควน เยี่ยมติดตามการดำเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านท่าสู ณ นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ม.3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 17 times, 1 visits today)