ศึกษาดูงานกลุ่มกล้วยเส้น ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 14 กพ.2561 นายสิทธิรังสรรค์  จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นางสาวฟารีด๊ะ ปิริยะ นำครัวเรือนสัมมาชีพ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าน้ำ ศึกษาดูงานกลุ่มกล้วยเส้น ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตามกิจกรรมขยายผลครัวสัมมาชีพ (หมู่บ้านเดิม)

(Visited 32 times, 1 visits today)