โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

24 มกราคม 2561  นางสมฤดี  เพียรมิตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะเหลียน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน  ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  โ่ดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานกีฬาบ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ของทางราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มาให้บริการประชาชน

 

(Visited 254 times, 1 visits today)