นางสมฤดี เพียรมิตร

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียนอำเภอปะเหลียน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง