ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 112 คน ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 23 times, 1 visits today)