ประชุมสตรีสัญจรและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ครั้งที่ 1/2561

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปากท่อ จัดกิจกรรมสตรีสัญจรและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนเขาช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็ก จำนวน 6 ทุนๆละ 500 บาท และมียอดผ้าป่า 6,600 บาท รวมทั้งโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดสตรีสัญจร

(Visited 26 times, 1 visits today)