ประชุมสตรีสัญจรและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ครั้งที่ 2/2561

เข้าชม 42 ครั้ง

วันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปากท่อ จัดกิจกรรมสตรีสัญจรและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็ก จำนวน 6 ทุนๆละ 500 บาท และมียอดผ้าป่า 5,400 บาท รวมทั้งโครงการตลาดประชารัฐตนไทยยิ้มได้ตลาดสตรีสัญจร

(Visited 42 times, 1 visits today)