กิจกรรมบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชนตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน

(Visited 23 times, 1 visits today)