หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้าว

กุ้งแก้ว

กุ้งหวาน

ข้าวเกียบกุ้ง

กุ้งแก้วสอลิอะ

เครื่องดื่มรังนก

เครื่องดื่มรังนกทองไทย

 

(Visited 84 times, 1 visits today)