การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561


วันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

กลุ่มสตรีอำเภอปากพะยูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแต่งกายสวยงาม
และรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการขูดมะพร้าว

 


(Visited 89 times, 1 visits today)